Yasin Yazgan : “ANLAMAK MI İSTEMİYORUZ ?”

Yasin Yazgan : “ANLAMAK MI İSTEMİYORUZ ?”

Anadolu coğrafyasının çoğunluğu olarak İslam dininin Müslüman fertleri olarak kendini tanımlayan bir
topluluğuz. Ve yaşam biçimimizi kültürel normlar ve İslam dininin getirdiği prensipler dahilinde
şekillendirip yaşamaktayız. Dinin getirdiği prensipler hayatımızın sosyo-kültürel, hukuki ve ekonomik
yaşam tarzımızı da önemli biçimde belirlemekte ve ayrıştırmakta.


Günümüzde Anadolu coğrafyasının Müslüman topluluğunun geneli İslam dininin emri gereği olarak
modern dünyanın ekonomik bir parametresi olarak tanımlanan faizi haram kabul eder ve ondan uzak
durulması gerektiğini ifade eder. Faiz: borç olarak verilen metanın vade üzerinde geçmesi ile
verilenden daha fazla olarak talep edip o metayı arttırma girişimidir. Misalen 10 lira parayı bir şahsa
veya müesseseye borç verip iki ay sonra 12 lira olarak alma işlemi bir örnek olarak daha 25 kg buğdayı
bir şahsa, kuruma veya kuruluşa borç olarak vermek üzerinden 3 ay geçmesi süreti ilen 30 kg olarak
temin edilmesi eylemidir. Yani bir değeri ortaya koyup üzerinden zaman geçmesi ilen elde edilen
kazanç. İşte bu iş ve eylem olan faizi dinen ve kültürel değerler ilen beraber kabul etmez ve
lanetlerken emeğimizden ayrıştırıp bir fon biçiminde toplanıp üzerinde belli bir zaman geçtikten
sonra bize daha fazlası ilen ödemeyi taahhüt eden emeklilik sistemini hacı, hoca vede Müslüman sıfatı
ile meşru görme gayretimiz nedir acaba.


Bir olgunun isminin değişmesi onun muhteviyatını değiştirmediğini ifade ederek düşünmeniz
dileğiylen… (mevduat faizi, repo, tahvil, bono örneğinde olduğu gibi).

YASİN YAZGAN

YORUMLAR YAZ